Nabídka aktivit v roce 2019:

- projekt 3K pro praxi - těšíme se na další maminky po MD/RD, kterým pomůžeme se vstupem na trh práce

- poradenské programy

- kariérové poradenství (akreditované programy)

- vzdělávání kariérových poradců

- příprava profesionálních lektorů

- vzdělávání v oblasti personalistiky

- IT kurzy různých stupňů

- podnikavost do škol (akreditované programy)

- poradenství při zahájení podnikání

- příprava instruktorů odborného výcviku ve firmách

Více aktualit na facebookových stránkách naší společnosti => facebook big


Facebook AABYSS s.r.o.

 

PROJEKT 3K PRO PRAXI

Detaily Projektu :

KONCEPČNĚ A KOMPLETNĚ KE KOMPETENCÍM PRO PRAXI

Hlavním cílem projektu je adekvátně připravit osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby s kumulací hendikepů a osoby vracející se na trh práce po mateřské dovolené. S využitím individuální podpory, motivace, cíleně nastaveného vzdělávání, a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k sociální integraci cílových skupin. Usnadníme Vám získat pracovní uplatnění ve Vašem regionu.

Nositel projektu:

Sdružení TULIPÁN, z.s.

Partner projektu:

AABYSS s.r.o.

Výzva:

Reg.č.  CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928

V realizaci:

1.8.2017 - 31.8.2020

VÍCE NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

www.3kpropraxi.cz

3K plakat tiskova data 2