Nabízíme komplexní poradenské a diagnostické služby, které využívají osvědčených analytických nástrojů a pomáhají efektivně rozvíjet osobnostní potenciál.

Poradenství

Formou poradenství můžete nalézt pro Vás nejvhodnější uplatnění na trhu práce a objevit svůj profesní potenciál. Na výběr je ze tří základních typů:

Skupinové poradenství
Individuální poradenství
Profesní a kariérové poradenství

Diagnostika

Chcete zjistit, v jaké oblasti máte největší předpoklady úspěchu? Pomohou Vám osvědčené metody představující vstupní bránu dalšího profesního nasměrování.

Bilanční diagnostika
Pracovní diagnostika
Osobnostní diagnostika

Koučink

Co nabízíme my:

 • pracujeme s vaším potenciálem
 • pomůžeme vám překonat vnitřní bariéry
 • podíváme se na situace z různých úhlů
 • povedeme vás k vlastnímu řešení

Co potřebujeme od vás:

 • především vaši motivaci a důvěru, ostatní nastavíme dle vašich časových možností, termíny se domlouvají  individuálně.

Můžete si vybrat:

 • Osobní koučování
 • Týmový koučink
 • Koučování na pracovišti

Mentoring

Mentoring stále více nabývá na významu. Firmy mají problémy v náboru zaměstnanců, častý je nesoulad mezi požadavky na jednotlivé pracovní pozice a kompetencemi uchazečů. Mentoring pomáhá v adaptačním procesu, podporuje realizací firemních cílů a je znakem firemní kultury.

 • připravujeme mentory formou propracované  akademie mentoringu
 • pomáháme zavádět mentoring do firem
 • usilujeme o nastavení mentoringu do  přípravy studentů i  učitelů odborných škol
 • monitorujeme nové metody mentoringu u zahraničních partnerů