V období 2011 - 2013 jsme realizovali projekt s názvem "Poradenstvím k řízení vlastní kariéry po padesátce".

 

Obsahem projektu byla realizace komplexního souboru vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je usnadnit nezaměstnaným starším padesáti let s kombinací znevýhodnění (např. zdravotní omezení, dlouhodobá nezaměstnanost, omezená pracovní mobilita, péče o osobu blízkou) návrat do aktivního pracovního života jako prevenci sociálního vyloučení.

 

Zařazením monitorované praxe po absolvované rekvalifikaci a poskytnutím mzdových příspěvků zaměstnavatelům jsme podpořili umístění účastníků
projektu na pracovní místa i jejich udržitelnost po skončení podpory.

 

Celkem bylo v rámci projektu podpořeno 100 osob a vytvořeno 10 nových pracovních míst.