Vzdělávání je celoživotní proces. Rozšiřte si své profesní portfolio a zvyšte své šance na trhu práce. Garantujeme vysokou odbornost lektorského týmu, dlouholetou zkušenost se vzděláváním a moderně vybavené prostory.

Vyberte si ze široké nabídky kurzů:

Akreditované kurzy

Dispečer logistiky
Lektor dalšího vzdělávání
Úklidové práce (se zaměřením na domácnost)
Základy podnikání
Základy obsluhy PC
Obsluha PC

Ekonom práce

Vedoucí provozu - mistr/mistrová

Odborné kurzy

Vzdělávání mistrů a teamleaderů

Procesní řízení ve výrobním podniku
Systémové řízení projektů

Clienting
Interní lektor
Manažer jako kouč
Vedení a řízení
Vedení porad
Efektivní vyjednávání
Personální management
Hodnocení pracovníků (hodnotící pohovory)
Efektivní tým
Time management
Procesní přístup a řízení jakosti
Komunikace
Programy pro pracovníky sekretariátu

Ochrana osobních údajů

Mediální komunikace

Prezentace na veřejnosti/přesvědčivá osobní prezentace

Rétorika a kultivace mluveného projevu

NLP - neurolingvistické programování