Ve vzdělávání v oblasti sociálních služeb máme mnohaletou praxi. Pro zájemce o rozšíření kvalifikace v oblasti poskytování sociálních služeb máme připraveny specializované akreditované kurzy. Klíčovým faktorem našich vzdělávacích programů je jejich interaktivita, komplexnost, dostupnost a především zaměření na maximální využití získaných znalostí a dovedností pro kvalitnější vykonávání sociální služby. Semináře vedou lektoři-odborníci s praxí v sociálním prostředí. AABYSS s. r. o. je společnost akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí k provádění kvalifikačních kurzů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 37 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona.

 

Nabízíme tyto akreditované kurzy a nabídku budeme rozšiřovat:

Pracovník v sociálních službách (kvalifikační kurz)

Absolvování kurzu opravňuje účastníka k výkonu profese pracovníka v sociálních službách dle §116 zákona č. 108/2006, o sociálních službách.

Časový plán: 152 hodin (122 hodin teorie + 30 hodin praxe)


 

Komunikační a psychosociální kompetence

Rozvíjí kompetence pracovníků v sociálních službách dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 a sociálních pracovníků dle § 111 Zákona č. 108/2006.

Časový plán: 15 hodin


 

Pohybové aktivity pro Seniory

Rozvíjí kompetence pracovníků v sociálních službách dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 a sociálních pracovníků dle § 111 zákona č. 108/2006.

Časový plán: 7 hodin


 

Ekonomická gramotnost pro sociální práci

Rozvíjí kompetence pracovníků v sociálních službách dle §116 odst. 9 zákona č. 108/2006 a sociálních pracovníků dle § 111 zákona č. 108/2006.

Časový plán: 23 hodin


 

Agresivní klient, prevence konfliktů

Rozvíjí kompetence pracovníků v sociálních službách dle § 116 odst 9 zákona č. 108/2006 a sociálních pracovníků dle § 111 zákona č. 108/2006.

Časový plán: 7 hodin


 

Psychohygiena a stress management

Rozvíjí kompetence pracovníků v sociálních službách dle §116 odst 9 zákona č. 108/2006 a sociálních pracovníků dle § 111 zákona č. 108/2006.

Časový plán: 7 hodin