Procesní řízení ve výrobním podniku

Cílem vzdělávací aktivity je dosažení zefektivnění práce vedoucích pracovníků a řízení prostřednictvím procesního přístupu.

Zaměření programu:

  • základní terminologie řízení jakosti v organizaci;
  • procesní přístup, definice procesů;
  • politika jakosti;
  • odpovědnost vedení organizace;
  • management zdrojů;
  • interní a externí audity, plány auditů;
  • dokumentace a právo;
  • aktuální legislativa;
  • norma 19 011 a norma ISO 9004:2009. 

Celková časová dotace kurzu je 80 hodin.