Programy pro školy

Naším cílem je zajistit přemostění mezi školami a reálným světem a naučit spolu komunikovat školy a zaměstnavatele.

Připravujeme a realizujeme interaktivní programy pro žáky i pedagogy.

U nás i v zahraničí.

Odborným garantem je zakladatelka společnosti AABYSS s.r.o., která má dlouholetou praxi pedagoga na různých stupních škol a devět let ředitelky základní školy.

Vzdělávání nesmí být hrozbou, ale hrou!

A baví nás to........

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY


Cílem je nastartování kariérového poradenství na základních školách, jehož důležitost vzhledem k turbulentnímu trhu práce stoupá. Interaktivní program je sestavem tak, aby zapojil hravou formou žáky od třetí třídy ZŠ:

 • Vytváříme zájmové a profesní portfólio žáka
 • Seznamujeme žáky se světem práce
 • Připravujeme didakticky zaměřené exkurze
 • Zapojujeme rodiče
 • Realizujeme ukázkové hodiny pro pedagogy

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A VOŠ


Cílem je připravit studenty na profesní uplatnění a nebo volbu dalšího studia. Interaktivní program pro studenty SŠ a VOŠ, kteří se rozhodují o své profesní dráze.

 • Formou dalšího studia - zaměřeno na výběr VŠ
 • Vstupem na trh práce - aktuální informace z trhu práce, možnost propojení s konkrétní firmou, příprava na pohovory, tvorba osobního portfolia podle moderních trendů, právní a podnikatelské minimum.

PODNIKAVOST DO ŠKOL


Podnikavost do škol je vhodné téma jak pro základní tak i střední školy. Cílem je posílení zásadní kompetence zvané podnikavost. Interaktivní vzdělávací program na posilování klíčových kompetencí žáků základních škol a studentů středních škol v oblasti podnikavosti. Vzdělávací program je včetně metodického manuálu pro pedagogy a pracovních listlů pro žáky a studenty.

 • Vzdělávací program
 • Metodický manuál pro pedagogy
 • Pracovní listy pro žáky a studenty

PROPOJOVÁNÍ ŠKOL A FIREM


Cílem je propojovat školy a svět práce, naučit spolupracovat a komunikovat spolu školy a zaměstnavatele.

 • Zajištění didakticky připravených exkurzí
 • Zajištění odborných praxí a stáží
 • Komplexní program Příprava instruktorů pro didaktické vyučování ve firmách, tak aby odpovídalo pedagogickým i legislativním aspektům - kurz je v časovém rozsahu 40 hodin.