Systémové řízení projektů

Vzdělávací aktivita je sestavena z oblastí zaměřených na systémové řízení projektů, čímž absolventi této aktivity rozvinou své specifické odborné znalosti a dovednosti.

Zaměření programu:

  • systémové řízení projektů;
  • požadavky na projektovou dokumentaci v projektech;
  • zásady tvorby a archivace projektové dokumentace;
  • analýza rizik;
  • plán, řízení a monitoring rizik;
  • WBS, Gantův diagram, analýza zainteresovaných stran;
  • popis analýz a implementace do projektu;
  • ISO normy v návaznosti na procesní řízení projektů;
  • cyklus PDCA;
  • procesní X funkční řízení

Celkový časový rozsah semináře je 60 hodin.