Firemní vzdělávání

Věříme, že dosažení firemních cílů závisí na individuálním nastavení interních pravidel a vyškoleném managementu, jenž tvoří motivující prostředí pro všechny zaměstnance společnosti. Zaměstnanci mohou poskytovat kvalitní výkony, když jim je dána důvěra a možnost rozšířit si svoje kompetence v rámci interních školení, jež jsou koncipována v souladu s firemní filosofií a kulturou. Využijte našich bohatých zkušeností. Na základě vstupního auditu vzdělávacích potřeb pro vás připravíme inspirující program na míru, ve kterém sladíme veškeré vzdělávání a trénink přímo s potřebami organizace.

Nabídku vzdělávacích programů najdete v sekci Vzdělávací kurzy a rekvalifikace.

Náš přístup k systému rozvoje pracovníků vychází ze čtyř základních fází školícího cyklu:

 • zhodnocení současného stavu a analýza vzdělávacích potřeb
 • stanovení primárních potřeb školení
 • vypracování programu školení
 • implementace programu školení
 • systém zpětné vazby

Zhodnocení dosaženého stavu po školení a analýza nově vzniklých potřeb vzdělávání vnímáme jako zásadní a velmi důležitou část. Systém zpětné vazby monitoruje spojení teorie s praxí, vyvozuje slabá místa a nedostatky a další semináře jsou cíleně koncipovány na odstranění těchto nedostatků. Školící cyklus pokračuje na vyšší úrovni.

Při realizaci vzdělávání klademe důraz na soulad vzdělávacích aktivit přímo s potřebami organizace.

Vytvoříme a implementujeme systém rozvoje, kterým Vaše společnost získá:

 • vyšší kompetentnost pracovníků
 • vyšší pocit sounáležitosti pracovníků vůči firmě
 • stabilizací týmu
 • upevnění vnitřních vztahů
 • posílení interpersonální komunikace
 • zvýšení efektivity
 • zvýšení konkurenceschopnosti