Firemní programy

Věříme, že k dosažení firemních cílů závisí na individuálním nastavení firemních pravidel a vyškoleném managementu, jenž tvoří motivující prostředí pro všechny zaměstnance společnosti. Zaměstnanci mohou posyktovat kvalitní výkony, když jim je dána důvěra a možnost rozšířit si svoje kompetence v rámci interních školení, jež jsou koncipována v souladu s firemní filosofií a kulturou. Využijte našich bohatých zkušeností. Na základě vstupního auditu vzdělávacích potřeb pro vás připravíme inspirující program na míru, ve kterém sladíme veškeré vzdělávání a trénink přímo s potřebami organizace.

Zhodnocení dosaženého stavu po školení a analýza nově vzniklých potřeb vzdělávání vnímáme jako zásadní a velmi důležitou část. Systém zpětné vazby monitoruje spojení teorie s praxí, vyvozuje slabá místa a nedostatky a další semináře jsou cíleně koncipovány na odstranění těchto nedostatků. Školící cyklus pokračuje  na vyšší úrovni.

Při realizaci vzdělávání klademe důraz na soulad vzdělávacích aktivit přímo s potřebami organizace.

Vytvoříme a implementujeme systém rozvoje, kterým Vaše společnost získá:

Vyšší kompetentnost pracovníků
Vyšší pocit sounáležitosti pracovníků vůči firmě
Stabilizace týmu
Upevnění vnitřních vztahů
Posílení interpersonální komunikace
Zvýšení efektivity