Poradenství a diagnostika

Nabízíme komplexní poradenské a diagnostické služby, které využívají osvědčených analytických nástrojů a pomáhají efektivně rozvíjet osobnostní potenciál.

 

 • SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ
  Pomocí skupinového poradenství lze aktivizovat a motivovat jednotlivce - uchazeče o zaměstnání k hledání vhodného pracovního uplatnění, nástupu do následných poradenských programů, vzdělávacích aktivit a programů podporujících zaměstnatelnost ve shodě s požadavky a situací na regionálním trhu práce.
 • INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
  Poskytnutí poradenské pomoci při orientaci na měnícím se trhu práce a při hledání účinných řešení osobnostních a sociálních problémů, které souvisí se ztrátou zaměstnání. V průběhu poradenského pohovoru jsou respektována zdravotní, kvalifikační, osobnostní a sociální specifika klienta. Při hledání účinných řešení využíváme specializovaných služeb a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro vhodné pracovní uplatnění klienta.
 • KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
  Cílem poradenství je vytvořit nástin profesní a pracovní cesty. Vychází z předpokladu prognózy potřebnosti profese na trhu práce a požadavků na osobnostní a kvalifikační předpoklady klienta. Základem je monitoring a orientace v profesním potenciálu klienta i s využitím diagnostiky.
 • PORADENSTVÍ V MARKETINGU
  Poradenství v oblasti marketingu nabízíme jako soubor služeb, které jsou vždy šité na míru zákazníkovi, jedině tak bude poradenství efektivní a účinné. Postupujeme od marketingové analýzy až po konkrétní nastavení strategie a postupů. Do vaší marketingové strategie zakomponujeme vaši vyjímečnost a jedinečnost obchodní pozice. Společně najdeme "klíčové marketingové řešení" pro vás.
 • PORADENSTVÍ V ICT BEZPEČNOSTI
  Management je přímo odpovědný za organizační i technická opatření, která aplikují IMS ICT do praxe. Není-li dobře postaven a kontrolován systém managementu ICT v organizaci, hrozí úniky dat a případně kolaps celého systému. My vnášíme znalosti o řízení integrovaného systému ICT do vaší organizace. Chcete implementovat prvky integrovaného systému řízení ICT nebo jen ověřit vaší kybernetickou bezpečnost? Máte pocit, že v řízení ICT musíte něco dělat, ale nevíte kde začít? Ať chcete pouze vstupní analýzu nebo kompletní řešení včetně proškolení zaměstnanců, jsme vaším partnerem. Nabízíme vám kompletní řešení integrovaného systému ICT.
 • PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ
  Nejcennějším potenciálem firmy jsou lidé, proto vám nabízíme celý soubor služeb v oblasti personálního poradenství. Tým našich odborníků vám bude nápomocen v každé fázi personálního managementu: když přijímáte zaměstnance, hdnotíte je, vzděláváte je, pracujete na podchacení a rozvoji talentů ve firmě, propouštíte zaměstnance, připravujete na personální posunya změny. Do této oblasti patří i komunikace se školami, kde se připravuje budoucí generace zaměstnanců a přípravainstruktorů pro praktický výcvik žáků ve firmách. Personalitstika s námi je plná inovací...
 • BILANČNÍ DIAGNOSTIKA
  Soubor standardizovaných psychodiagnostických metod zaměřených na monitoring osobnostních charakteristik klienta a jeho nasměrování v dalším profesním vývoji s ohledem na výkonnový osobnostní a motivační potenciál.
 • PRACOVNÍ DIAGNOSTIKA
  Soubor psychodiagnostických metod zaměřených na podrobnou pracovní charakteristiku klienta. Obsahuje metody zjišťování výkonového potenciálu, předchozích profesních zkušeností, odborného zaměření.
 • OSOBNOSTNÍ DIAGNOSTIKA
  Cílem diagnostiky osobnosti je zjištění a zhodnocení potenciálu osobnosti, jeho využití pro firmu i osobnostní rozvoj hodnoceného.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu či požadavku. Zásady zpracování osobních údajů