Profesní kvalifikace

Chcete získat oficiální profesní kvalifikaci bez nutnosti vrátit se zpět do školního prostředí?

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém profesních kvalifikací, který definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých povolání. Hlavním cílem NSK je umožnit občanům, aby jim mohly být uznány jejich skutečné znalosti a dovednosti bez ohledu na to, jak je získali (ve škole, praxí, v kurzech, sebevzděláváním). Najděte si i Vy cestu k oficiálnímu potvrzení svých znalostí a dovedností.

Naše společnost je autorizovanou osobou (oprávněna) pro pořádání zkoušek v rámci NSK v těchto oblastech: