Efektivní tým

Vzdělávací program je zaměřen na osvojení a rozvoj schopností vést tým. Kurz je veden propojením výkladu (teorie) s praktickými nácviky – případové studie a simulační hry.

Zaměření programu:

  • charakteristika týmu;
  • tým a cíle;
  • výběr členů týmu, role v týmu;
  • osobnost v týmu a její vliv na efektivitu celku;
  • komunikace a řešení konfliktů;
  • synergie v týmu;
  • atmosféra, motivace, ocenění;
  • efektivní metody vedení týmu.