Efektivní vyjednávání

Umění vyjednávat je klíčovou dovedností, pomocí které dosáhneme ekonomických a obchodních cílů.

Zaměření programu:

  • typy vyjednávacích postupů;
  • přesvědčování a ovlivňování;
  • kooperativní vyjednávání jako prvek motivace;
  • konflikty – jak jim předcházet – jak je řešit;
  • vedení konstruktivního rozhovoru;
  • podprahové vjemy a intuice a jejich využití při jednání.