Interní lektor

Interní vzdělávání zaměstnanců představuje efektivní způsob předávání a posilování znalostí uvnitř organizace. Tato forma vzdělávání může nabývat různých podob - zaškolování nováčků, předávání poznatků získaných na odborném semináři nebo přímé vzdělávání spolupracovníků.

Zaměření programu:

  • posílení lektorských dovedností pro školení na pracovišti;
  • propojení lektorských dovedností s profesní a produktovou znalostí.
     

Celková časová dotace kurzu je 40 hodin.