Komunikace

Efektivní komunikace je klíčem k prosazení zájmů a k dosažení cílů. Chybná nebo nedostatečná komunikace může vyvolat i finanční ztráty, snížení pozitivní image firmy u okolí i u pracovníků firmy.

Zaměření programu:

 • komunikace verbální a neverbální;
 • komunikace v organizaci:komunikační transakce;komunikace sestupná, vzestupná, horizontální;
 • interpersonální komunikace;
 • intuice v komunikaci;
 • řízení rozhovoru otázkami;
 • stavba projevu, rétorické dovednosti;
 • jak se naučit diskutovat;
 • vedení konstruktivního rozhovoru;
 • problémy v komunikaci:selektivní vnímání;
 • sémantické problémy;
 • špatná schopnost naslouchání;
 • filtrování.