Personální management

Cílem vzdělávacího programu je seznámit s aktuálními trendy v personální práci. Tento interaktivní seminář je určen těm, kteří se personalistikou zabývají, ale i těm, kteří se zajímají o rozvoj lidských zdrojů (vedoucí pracovníci všech úrovní). Také těm, kteří se chtějí stát pro svou firmu výjimečnými a kteří chtějí uspět u výběrového řízení.

Zaměření programu:

  • základní znaky personální strategie a personální politiky;
  • řízení lidských zdrojů;
  • osobnost a její individuální rozdíly;
  • motivace, hodnocení;
  • vytváření týmů;
  • metody vzdělávání a sebevzdělávání;
  • práce se vztahy, participace a komunikace;
  • získávání a výběr pracovníků;
  • pohovory, dotazníky – diskuse.