Procesní přístup a řízení jakosti

Orientovat se v systému řízení jakosti, uplatňovat procesní přístup a znát základní požadavky ISO 9001 patří dnes k základním pilířům práce každého vedoucího pracovníka. Uplatnění procesního přístupu a splnění požadavků ISO 9001 je základní nutností u všech organizací, které jsou certifikovány podle požadavků normy ISO 9001 nebo ISO/TS 16949 nebo se na certifikaci teprve připravují. Znalost obsahu uvedených norem a jejich správný výklad je základem nejen pro uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu kvality organizace, ale i pro jeho auditování a vyhodnocování výkonnosti managementu kvality.

Vzdělávací program je určen pracovníkům působícím v systému managementu, především vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, interním auditorům kvality, pracovníkům v oblasti řízení a zabezpečení kvality.

Cílem je získání základních znalostí pro aplikaci/implementaci požadavků normy do systému managementu kvality organizace a pro jeho udržování a zlepšování.

Zaměření programu:

  • terminologie a základní pojmy;
  • proces a procesní přístup;
  • směrnice a normy pro systémy managementu kvality;
  • systémy managementu kvality dle požadavků ISO 9001;
  • interní audity systému managementu kvality ve smyslu směrnice ISO 19011;
  • orientace na zákazníka a hodnocení jeho spokojenosti.