PROJEKT 3K PRO PRAXI

KONCEPČNĚ A KOMPLETNĚ KE KOMPETENCÍM PRO PRAXI II

Na projekt je poskytována finanční podpora EU

Cílem projektu je komplexní podpora osob vracejících se na trh práce po rodičovské nebo mateřské
dovolené, osob 50+ a osob se zdravotním znevýhodněním. Projekt poskytuje individuální poradenství
na míru, motivační a vzdělávací aktivity, rekvalifikace, rozpoznání pracovního potenciálu s využitím
pracovních nácviků a praxe, využití odborných služeb psychologů a sociálních pracovníků a další
přínosné aktivity.
Společnost AABYSS s.r.o. zajišťuje vzdělávací kurzy pro maminky po rodičovské dovolené a pro osoby
50+. Termíny kurzů naleznete na webových stránkách projektu nebo se na nás můžete přímo obrátit.

DETAILY PROJEKTU:

 


Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.

Partner projektu: AABYSS s.r.o.

Výzva: Reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010402

V realizaci: 1. 8. 2020 – 31. 12. 2022

Kontakt: Ing. Romana Grusová, tel. 739 454 700, grusova@aabyss.cz

PROJEKT 3K PRO PRAXI

KONCEPČNĚ A KOMPLETNĚ KE KOMPETENCÍM PRO PRAXI

Na projekt je poskytována finanční podpora EU

Hlavním cílem projektu je adekvátně připravit osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby s kumulací hendikepů a osoby vracející se na trh práce po mateřské dovolené. S využitím individuální podpory, motivace, cileně nastaveného vzdělávání, a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k sociální integraci cílových skupin. Usnadníme vám získat pracovní uplatnění ve Vašem regionu.

 

 

DETAILY PROJEKTU:

 


Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.

Partner projektu: AABYSS s.r.o.

Výzva: Reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928

V realizaci: 1.8.2017 - 31.8.2020