PROJEKT 3K PRO PRAXI

KONCEPČNĚ A KOMPLETNĚ KE KOMPETENCÍM PRO PRAXI

Hlavním cílem projektu je adekvátně připravit osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby s kumulací hendikepů a osoby vracející se na trh práce po mateřské dovolené. S využitím individuální podpory, motivace, cileně nastaveného vzdělávání, a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k sociální integraci cílových skupin. Usnadníme vám získat pracovní uplatnění ve Vašem regionu.

 

 

DETAILY PROJEKTU:

 


Nositel projektu: Sdružení Tulipán, z.s.

Partner projektu: AABYSS s.r.o.

Výzva: Reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928

V realizaci: 1.8.2017 - 31.8.2020