Time management

Čas je nejvzácnějším disponibilním zdrojem člověka, neboť je nenahraditelný. Základním problémem je odhad časových potřeb pro jednotlivé úkoly a jejich rozložení v reálném čase. Cílem programu je tedy naučit účastníky efektivně využívat svůj čas.

Zaměření programu:

  • význam řízení času;
  • organizování času jako efektivní práce manažera;
  • rušivé vlivy při řízení času;
  • proměnlivost výkonnosti a osobní výkonnost;
  • stanovení priorit;
  • snímek pracovního dne;
  • cílový management, sebekoučování;
  • plánovací systémy;
  • delegování.