Vedení porad

Tento vzdělávací program je určen pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří jsou pověřováni vedením porad.

Účastníci se zdokonalí v přípravě porad a ve vedení porad, naučí se řídit průběh porady a diskuse, seznámí se s technikami podporujícími tvořivost při hledání řešení.

Zaměření programu:

  • typy a funkce porad;
  • komplexní příprava na poradu;
  • předpoklady úspěšné diskuse;
  • zásady efektivní diskuse;
  • techniky řešení problému;
  • asertivita na poradě, předcházení konfliktům.